ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J/24, διοργανώνει Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Σκαφών Κλάσης J/24 υπό την αιγίδα της ΕΙΟ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 8 – 9 Απριλίου 2023 στην ευρύτερη περιοχή της Βούλας( 37o 49.580’ N 23o 44.923’ E ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ